Activiteiten

De apothekers in de Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland zorgen voor een veilig en comfortabel gebruik van geneesmiddelen door iedere individuele patiënt. Zij staan garant voor een doelmatig gebruik en doelmatige belevering en doen dit op een proactieve en vernieuwende wijze.
De APCON-apothekers streven naar het bieden van meer farmaceutische zorg, met speciale aandacht voor preventie en kwetsbare ouderen, een goede samenwerking met partners in de wijk en ontsluiting van data als input voor farmaceutisch beleid.

Activiteiten:
– Huisbezoeken. Meer informatie >         
– Regionale FTO/Toetsgroepen
– Herhaalreceptuur/proactief therapietrouw 
– Werkgroep Tekorten. Meer informatie >
– Datadeling/ rapportage 
– Medicatieoverdracht tweede- naar eerste lijn. Meer informatie >
– Labwaarden
– Apotheek en Leefstijl/preventie 
– Valpreventie
– Arbeidsmarkt/scholing
– Farmacogenetica
– Farmabuddy algemeen en op indicatie
– Kaderapotheker/ portefeuillehouder