Persbericht 29 november 2019

persbericht
29 november 2019

Apothekers komen op voor patiënt

Alkmaar – In 2018 was er een tekort aan 769 soorten medicijnen. Zo was er bijvoorbeeld een tekort aan parkinsonmiddelen, schildkliermedicijnen en de anticonceptiepil. Honderdduizenden patiënten zijn daarvan de dupe geworden. Dit jaar dreigt het tekort twee keer zo groot te worden.

Een steeds grotere groep patiënten komt in gevaar en dat kan zo niet langer. Er moet iets gebeuren, vinden de apothekers van Noord-Kennemerland. De maatregelen die de minister onlangs aankondigde zijn niet voldoende. Daarom luiden zij de noodklok.

Tekorten

De medicijntekorten worden veroorzaakt door de lage prijzen voor geneesmiddelen in Nederland, onder andere vanwege het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars. Geneesmiddelenfabrikanten leveren daarom steeds vaker eerst aan landen waar de prijzen hoger liggen. Anderen verkleinen hun voorraad of stoppen met leveren aan Nederland. Daarnaast wordt tegenwoordig zo goedkoop mogelijk geproduceerd in landen als China en India. Er zijn steeds vaker terugroepacties, omdat geneesmiddelen niet aan de Nederlandse kwaliteitseisen voldoen. De apothekers verwachten dat dit  vaker zal gebeuren. 

Dit alles zorgt voor problemen met beschikbaarheid van geneesmiddelen voor Nederland. In ons omringende landen zijn veel geneesmiddelen wel leverbaar. 

Risico’s

De patiënt merkt vaak pas in de apotheek dat zijn geneesmiddel niet leverbaar is. Apotheken zorgen – vaak met veel kunst- en vliegwerk – voor een alternatief, maar de patiënt raakt door het vele wisselen het overzicht volledig kwijt. Soms gaat het zo ver dat de patiënt een ander geneesmiddel krijgt waaraan hij opnieuw moet wennen. Dat legt een grote druk op apotheekteams en brengt voor de patiënt risico’s met zich mee. Het heeft zelfs al geleid tot ongewenste ziekenhuisopnames.

Zorgverleners onder druk

Apotheekteams zijn de boodschapper van het kwaad. Zij moeten de patiënt vertellen dat hij zijn vertrouwde medicijn niet krijgt en tegelijk willen ze hem geruststellen. Ze krijgen echter steeds vaker te maken met boze reacties. Achter de schermen wordt met man en macht gewerkt om het geneesmiddelentekort op te lossen. Een apotheek is gemiddeld 17,5 uur per week daaraan kwijt. Tijd die niet kan worden besteed aan zorg. 

De maat is vol

Het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars heeft zijn succes gehad, maar is nu een last geworden. De patiënt ziet door de bomen het bos niet meer en realiseert zich vaak niet eens dat hij een keuze heeft. Niet elke zorgverzekeraar hanteert immers een voorkeursbeleid.

De apothekers maken zich ernstige zorgen over het beleid van zorgverzekeraars en overheid. Ze zijn blij dat de minister actie onderneemt om de tekorten terug te dringen, maar het duurt zeker twee jaar voordat zijn plan (een verplichte voorraad van minimaal vijf maanden) werkt. Bovendien kost het heel veel geld en nog onduidelijk is wie dit gaat betalen. Het is dus geen oplossing voor het probleem, maar slechts symptoombestrijding. De patiënt dreigt de dupe te worden en dat is onacceptabel.

De maat is vol, vinden de apothekers. Het is hozen, terwijl het schip zinkt. Daarom zullen zij rond sinterklaas en kerst via ludieke acties aandacht vragen voor het probleem van de medicijntekorten.

In kader:

Ook de huisartsen hebben zorg. “Als huisartsen herkennen we de problematiek en vinden net als de apothekers dat er adequate oplossingen moeten komen, die goed zijn voor de patiënt en een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van zorg”, aldus Kees Koolbergen van Huisartsorganisatie Noord-Kennemerland.

— einde bericht —

meer informatie en beeldmateriaal: 

Voor inhoudelijke vragen:

Chris Sindhunata, apotheker (voorzitter Apothekerscoöperatie Noord-Kennemerland)

Mail: C.Sindhunata@spitsalkmaar.nl

Mobiel: +31 6-53 93 86 61

Voor overige vragen:

Jeroen van der Noordaa, directeur APCON

Mail: j.vandernoordaa@apcon.nu

Mobiel: +31 6-37 79 40 22

Indien u wilt aansluiten aan deze ludieke actie dan staan hieronder de benodigde materialen ter beschikking.