Huisbezoeken

Aanleiding 
Na opname in het ziekenhuis kan bij het medicatiegebruik thuis veel misgaan. Twee eerdere pilots in West-Friesland hebben laten zien dat er veel onjuist gebruik van medicatie thuis plaats vindt bij ouderen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Patiënten ervaarden minder medicatieproblemen als direct na ontslag een apotheker/ farmaceutisch consulent op huisbezoek komt. Naar aanleiding van de resultaten van de eerdere pilots vindt een vervolgonderzoek plaats in heel Noord-Holland Noord.

Doelstelling
In het vervolgonderzoek wordt onderzocht bij welke patiënten een huisbezoek het meest zinvol is (wat betreft geconstateerde medicatiegerelateerde problemen) en wat de effectiviteit van een telefonisch consult is ten opzichte van een fysiek huisbezoek.

Doelgroep
Patiënten in Noord-Holland Noord, > 65 jaar met polyfarmacie, recent ontslagen uit het ziekenhuis. 

Deelnemende apotheken
28 apotheken in de regio Noord-Holland Noord doen mee aan het onderzoek.

Looptijd
Patiënten zullen van juli 2023 – april 2024 worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.  

Deelnemende partijen
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in Leiden, Coöperatieve Apothekersvereniging West-Friesland (CAWF), Apothekers Coöperatie Noord-Holland Noord (APCON) en mede gefinancierd door VGZ.