Tekorten

Actuele geneesmiddelen tekorten
Vanwege de grote tekorten aan geneesmiddelen houden de APCON apothekers samen met de apothekers in West-Friesland een lijst van actuele geneesmiddelentekorten met alternatieven bij. Deze lijst wordt vier dagen per week geactualiseerd. De apothekers maken lokaal afspraken met de eigen huisartsen over omzetting van geneesmiddelen.
Door centrale registratie van geneesmiddelentekorten en lokale afstemming over omzettingen, willen we de werkdruk die de tekorten met zich mee brengen voor apotheker en huisarts verminderen.Meldformulier
Het doorgeven van een geneesmiddeltekort aan de Werkgroep Tekorten kan via het meldformulier. Naast apothekers kunnen ook huisartsen hier actuele geneesmiddelentekorten melden.

Criteria voor een tekort:
> 1 maand niet leverbaar, waarbij therapeutische substitutie plaats moet vinden.
< 1 maand niet leverbaar waarbij therapeutische substitutie plaats moet vinden én het vermoeden dat leverdatum opschuift of het tekort een grote impact heeft.
Voor omzettingen van spécialité naar generiek en van generiek naar spécialité geldt: de middelen waarvoor afstemming voor omzetting met de huisarts zou worden gezocht worden opgenomen in de lijst.