TIM

Transmuraal incidenten melden (TIM)
Noordwest ziekenhuisgroep (NWZ) heeft een transmurale incident melden (TIM) procedure. Deze procedure wordt gebruikt voor het melden van incidenten die zich tussen NWZ en de ketenpartners voordoen. De procedure wordt gebruikt om de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg in de keten te bewaken en te verbeteren. Vanaf 1 november 2023 kunnen ook openbare apothekers via de TIM procedure medicatie incidenten melden.

Werkwijze TIM
Een TIM melding kan worden gemaakt via het TIM-formulier. Dit formulier is ook te vinden op de TIM pagina van het NWZ. Het (ingevulde) TIM- formulier wordt via het systeem verstuurd naar TIM@nwz.nl.

Toestemming vragen gegevensdeling
De melding wordt door de TIM-commissie van het NWZ opgepakt. Omdat deze commissie geen behandelrelatie heeft met de cliënt is het verplicht om vooraf (mondeling) toestemming te vragen aan de cliënt voor het delen van de gegevens.

Welke incidenten melden?
Een TIM heeft altijd betrekking op de patiëntenzorg en samenwerking in de keten. Met het NWZ en de APCON is afgesproken om een TIM te doen van incidenten in categorie 3 en 4.

De TIM is aanvullend op de reguliere werkwijze afstemming/afhandeling van incidenten. Calamiteiten worden afgehandeld via de aangewezen persoon of instantie binnen de eigen organisatie. Ook de reguliere afstemming over het ontslagrecept verlopen via de gebruikelijke lijnen. Is direct actie of afstemming nodig? Neem dan contact op met de politheek van het ziekenhuis.

Terugkoppeling TIM trends
De melder ontvangt vanuit het NWZ binnen enkele weken een terugkoppeling. Daarnaast worden gesignaleerde trends door de TIM-commissie van NWZ tweemaal per jaar teruggekoppeld in het Kennisplatform Medicatieveiligheid NHN.